KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
Duyurular
23 Aralık 2013 - Pazartesi

ESH FORMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAZISI

23.12.2013

20 Aralık 2013 - Cuma

ESH İŞLEYİŞ ŞEMASI

20.12.2013

28 Kasım 2013 - Perşembe

ESH AYLIK ÇALIŞMA VE FORMLARI

28/11/2013

Online Başvuru
ESH Program
07 Aralık 2019 - Cumartesi
Evde Sağlık Hizmetleri

Bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için olduğundan daha iyi yerlere gelmesinde sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve düzenli yapılmasının önemi tartışılmazdır. Bu hizmetler insana verilen önemin ve değerin göstergeleridi.
Bu amaç itibariyle Konya Halk Sağlık Müdürlüğü “Evde Sağlık Hizmetleri” uygulamasını halkımızın hizmetine sunmaktadır.


Evde Sağlık Hizmetlerinin Amacı nedir?
Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini evinde ve aile ortamında sunulması amacını taşır.

Hangi Hastalara Hizmet Verir?
Evde Sağlık Hizmetleri; İlk aşamada yatağa bağımlı hastalar olmak üzere; bedensel engeli nedeniyle evde tıbbi desteğe ihtiyacı olan, KOAH vb. solunum sistemi hastalığı olan, terminal dönem palyatif bakım hastalığı olan, ileri derecede kas hastalığı olan bireylere evinde ve aile ortamında sağlık hizmeti verir.

 

Evde Sağlık Hizmetleri Ekibinde Kimler Çalışır?

Evde sağlık hizmetleri ekibinde asgari bir tabip, bir hemşire, bir sağlık memuru ve bir şoför görevlendirilir. Mevcut olması halinde bir fizyoterapist, bir diyetisyen, ihtiyaç halinde bir psikolog, bulunmaması halinde ise sosyal çalışmacı veya her ikisi birden bu ekibe dahil edilebilir.

 

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi Nasıl Çalışır? Vatandaşlar Bu Birime Nasıl Ulaşabilir?

 

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il veya ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır.

Başvurular, hastalar veya aile bireyleri tarafından Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu ile yazılı olarak veya müdürlük bünyesindeki koordinasyon merkezinin 444 38 33 numaralı telefonuna veya sağlık kurumları bünyesindeki birimlerin telefonlarına müracaat ile sözlü olarak veya toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi veya aile hekimleri aracılığı ile yapılabilir.

Başvuru işleminin ardından ekibimiz hastalarımızı, tek tek ziyaret ederek durum belirlemesi yapar.

Evde Sağlık Hizmetine ihtiyacı olan hastalarımızın dijital ortamda kayıtları yapılarak,sağlık dosyaları oluşturulur. Bu sağlık dosyaları şimdiye kadar yaşadığı sağlık sorunları, halen devam eden hastalığının seyri, geçirdiği tedavi aşamalarından oluşur.

Daha sonra, hastamızı sürekli takip eden bir hekim mevcut ise bu hekimin önerileri doğrultusunda, böyle bir hekim mevcut değil ise ekip doktorumuzun görüşleri doğrultusunda tedavi planı düzenlenir.

Varsa yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların takibi yapılır ve evde tedavi edilebilecek sağlık sorunları tespit edilerek tedavi planına dahil edilir.

Hastaların reçeteleri yazılarak gerekirse ilaç temini sağlanır. ekip hemşiresi de hastanın ihtiyaçları doğrultusunda bir bakım planı hazırlar. Bu bakım planı, varsa vücutta oluşan yatak yaralarının bakımı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların takibi, sonda, kateter bakımı, ilaç uygulaması, serum takma, kan alınması vb. tıbbi uygulamalarla beraber hastaya psikolojik destek sağlanmasını da içerir.

Hastaya yapılması gerekli olan basit tıbbi uygulamalar konusunda hasta ve hasta yakınlarına eğitimler yapılır.

 

Hasta Ziyaretleri Hangi Sıklıkla Yapılır? Ve Ne Kadar Sürer?

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemine dayalı olarak yürütülür. Vakanın durumuna göre günlük, haftalık veya aylık dilimler halinde önceden hazırlanan plan doğrultusunda hasta ziyaret edilerek bakım ve tedavileri düzenli olarak yapılır. Hastanın hangi sıklıkla ziyaret edilmesi gerektiği bakım ve tedavi planı doğrultusunda hekim tarafından belirlenir. Ayrıca lüzum halinde hastaların klinik tedavileri için hastaneye nakilleri yapılır. Hastalarımızın sağlık ihtiyaçları ve hastalık halleri sona erene kadar gerekli bütün sağlık hizmetleri en iyi şekilde sağlanır.